top of page

GÜÇLÜ EĞİTİM MODELİ

Bireysel, Tamamlayıcı ve Güçlü Eğitim Programı

Öğrenim hedeflerine uygun, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alan, bütünsel ve güçlü bir eğitim programıdır.

Destekleyici ve Uygulamaya Dayalı Güçlü Bir Okul

Her dersle ilgili hedefler, somut ve edinilmiş bilgilerden, soyut ve kazanılacak bilgi ve davranışa ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu amaçla öğrencilere, araştırma ve uygulama yaparak dahil olma olanağı sunulur.

Teknolojiyi Tanıyan, Anlayan ve Kullanan Güçlü Bireyler

Teknolojik dünyayı tanıyan, bilimsel algoritmayı, kodlamayı kullanabilen ve bunu kullanabilme becerileri kazanmış bireyler yetiştirilir.

Uluslararası Değişim Programları ve Kariyer Fırsatları

Smiling Student
Professor & Students
Football Team Coach
Students Studying Outside
Students During Break
Basketball Match
bottom of page